Dalmarkens Heiko
Korad Högre klass spår Tjh.

(Greif v Osterberger Land-Pilfalkens Carola)