Dalmarkens Nando
CK HP

(Mutz v Grauen-Dalmarkens Ina)